پنجشنبه, ۲ آذر, ۱۳۹۶

                                                                           

                    

مديريت دانشكده

 

نام و نام خانوادگی:

دکتر عباسعلی خادمی

Khademi

تلفن:

 

سمت:

ریاست دانشکده دندانپزشکی               

متخصص اندودونتيکس

پست الکترونیک:

 

نمابر:

۳۶۶۸۷۰۸۰

 

نام و نام خانوادگی:

دکتر سید محمد رضوی                      

تلفن:

 

سمت:

معاون مالي اداري

متخصص آسیب شناسی

دهان و فک و صورت

پست الکترونیک:

 

نمابر:

۳۶۶۸۷۰۸۰

 

 

نام و نام خانوادگی:

دکتر بهنازعباديان                                 

تلفن:

 

سمت:

معاون آموزش تخصصی - متخصص       

پروتزهای دندانی

پست الکترونیک:

 

نمابر:

 

 

نام و نام خانوادگی:

دکتر مهدي جعفرزاده                       

تلفن:

 

سمت:

معاون آموزشي -معاون گروه دندانپزشكي  كودكان-بوردتخصصي     دندانپزشكي كودكان                       

پست الکترونیک:

mejsamani@yahoo.co.uk

نمابر:

 

 

نام و نام خانوادگی:

دکتراميدصوابي

تلفن:

 

سمت:

معاون پژوهشي-متخصص پروتزهاي  دنداني

پست الکترونیک:

 

نمابر:

 

 

 

نام و نام خانوادگی:

دکتر سيدمحسن هاشمي نيا       

تلفن:

 

سمت:

معاون دانشجويي فرهنگي-

مديرگروه اندو- متخصص درمان        ریشه

 

پست الکترونیک:

hasheminia@dnt.mui.ac.ir

نمابر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.

 

ورود کاربر