پنجشنبه, ۲ آذر, ۱۳۹۶

                                                                           

                    

معرفی واحدكامپيوتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی:    

 دكترسيداميرموسوي                               

تلفن:

۳۷۹۲۵۵۳۶

سمت:

سرپرست واحد كامپيوتر

متخصص درمان ريشه -استاديار

پست الکترونیک:

 
نمابر:

۳۶۶۸۷۰۸۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی:    

مهندس محبوبه مقدس                                                   

تلفن:

۳۷۹۲۵۵۸۹

سمت:

مسئول واحد كامپيوتر-كارشناس نرم افزار

پست الکترونیک:

moghadas@dnt.mui.ac.ir
نمابر:

۳۶۶۸۷۰۸۰

 

نام و نام خانوادگی:    

 مجيد ربيعي                                          

تلفن:

۳۷۹۲۵۵۷۳

سمت:

كارشناس

پست الکترونیک:

rabiei@nm.mui.ac.ir
نمابر:

۳۶۶۸۷۰۸۰

 

نام و نام خانوادگی:   

 مهندس فرناز طلایی                                                                  

تلفن:

۳۷۹۲۵۵۷۳

سمت:

  کارشناس نرم افزار

پست الکترونیک:

 
نمابر: ۳۶۶۸۷۰۸۰

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.

 

ورود کاربر