چهارشنبه, ۲۷ دى, ۱۳۹۶

                                                                           

                    

کارشناسان پژوهشی

 

 

نام و نام خانوادگی:

امین توانگر 1_001

سمت:

کارشناس مسؤول پژوهشی

پست الکترونیک:

a_tavangar@dnt.mui.ac.ir
تلفن:

۳۷۹۲۵۵۶۹

 
 

نام و نام خانوادگی:

سارا حسین پور

سمت:

کارشناس پژوهشی

پست الکترونیک:

hosseinpour@dnt.mui.ac.ir
تلفن:

۳۷۹۲۵۵۱۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی:

الهام السادات بیننده

سمت:

کارشناس پژوهشی

پست الکترونیک:

el.binandeh@yahoo.com
تلفن:

۳۷۹۲۵۵۱۲

 
 

نام و نام خانوادگی:


مرتضی امیری

سمت:

کارشناس پژوهشی

پست الکترونیک:

morteza-amiri83@yahoo.com
تلفن:

۳۷۹۲۵۵۱۲

 

 

 

 

 

 

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.

 

ورود کاربر