پنجشنبه, ۲ آذر, ۱۳۹۶

                                                                           

                    

کودکان ۱۲-۶ سال

اولین گامها...

 

از رویش اولین دندان دائمی تا افتادن آخرین دندان شیری

دندانهای دائمی: زمان رویش، توالی رویش، آسیب ها و مراقبت ها

 

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.

 

ورود کاربر