صفحه اصلی | سایت دانشگاه | آرشیواخبار | پست الکترونیک | تماس با ما


اطلس بیماری های دهان

مجلات

مجله دانشکده دندانپزشکی

مجله انگلیسـی

مرکز تحقیقات ترابی نـژاد

Dental Research Journal

كتابها

 drdeihimibook

Shokraneh_copy

1

334

222برنامه بازآموزی هاي مدون دانشكده دندانپزشكي

 براي مشاهده برنامه بازآموزی های مدون دانشکده دندانپزشکی اصفهان در نیم سال دوم سال 1391 كليك كنيد.

 

 

 

 

برنامه هاي بازآموزي دانشكده دندانپزشكي از تاريخ 4/8/1391 در محل سالن آمفي تئاتر مركز تحقيقات پروفسور ترابي نژاد آغاز خواهد شد.

 

rahbar

president