چهارشنبه, ۳۰ آبان, ۱۳۹۷

                                                                           

                    

پروتزهای دندانی

---------------------------- نیمسال اول۹۶-۹۷ -----------------------------

پروتز پیشرفته عملی  شناسنامه درس

پروتز ثابت۱عملی  شناسنامه درس

شناسنامه  پروتزهای دندانی پیشرفته نظری۱

شناسنامه درس پارسیل ۱عملی

شناسنامه درس پارسیل ۲ عملی

شناسنامه درس کامل ۲ عملی

شناسنامه درس مبانی newکامل

شناسنامه درمان بیماران با بی دندانی کامل نظری

طرح درس کالبد شناسی

مبانی پروتز ثابت شناسه درس

----------------------------------- نیمسال دوم ۹۶-۹۷ -----------------------------

پروتز ثابت۱عملی  شناسنامه درس

پروتز ثابت ۲عملی  شناسنامه درس

پروتز ثابت نظری پیشرفته ۲

شناسنامه درس پارسیل ۱عملی

شناسنامه درس پارسیل ۲ عملی

شناسنامه درس پروتزهای دندانی پیشرفته نظری۱

شناسنامه درس کامل ۱عملی

شناسنامه درس کامل ۲ عملی

شناسنامه درس مبانی پروتز پارسیل 

شناسنامه درمان بیماران با بی دندانی کامل

مبانی پروتز ثابت شناسه درس 

------------------------ نیمسال اول ۹۸-۹۷ ----------------------------------

شناسنامه درس کالبدشناسی ( آناتومی و مورفولوژی دندان )

شناسنامه درس مبانی پروتزهای کامل 

شناسنامه درس کامل ۲ عملی

شناسنامه درس پارسیل ۲ عملی 

شناسنامه درس پروتز ثابت ۲ عملی 

برنامه پروتز پیشرفته ۲ ثابت نظری 

 

 

 

 

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.

 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.