دوشنبه, ۳۱ شهريور, ۱۳۹۹

                                                                           

                    

بازدیدجمعی ازدندانپزشکان کشورآلمان ازدانشکده دندانپزشکی اصفهان

دراین بازدیددوساعت ونیمه رئیس اموربین الملل دانشگاه جناب آقای دکترمیرمحمدصادقی ، ریاست محترم دانشکده دندانپزشکی جناب آقای دکترریسمانچیان، جانشین رئیس دانشکده جناب آقای دکتررضوی وجمعی ازاعضای هیئت علمی ودانشجویان دانشکده دندانپزشکی حضورداشتند ازاتاق عمل دندانپزشکی بیمارستانی ،مرکزتحقیقات پروفسورترابی نژاد، بخش ایمپلنت ، بخش رادیولوژی، بخش تخصصی پروتز، بخش پاتولوژی ومجموعه لابراتوارهای دانشکده ازجمله قسمت های موردبازدید این گروه بودکه موردشگفتی وتحسین یکایک آنهاقرارگرفت. درپایان دکتررضوی مسئول معرفی دانشکده دندانپزشکی اظهارامیدواری کردندکه این دندانپزشکان بعنوان سفیروپیغام رسان صلح ودوستی مردم مهربان ایران ومعرفی کننده قابلیت های علمی کشورایران ودانشگاههای ومراکزعلمی باشند .

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.

 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.