پنجشنبه, ۱۰ مهر, ۱۳۹۹

                                                                           

                    

۴. بررسی سطح آگاهی و دیدگاه و عملکرد دندانپزشکان و دانشجویان سال آخر دندانپزشکی درخصوص معاینات اکتشافی سرطان دهان در ایران، اصفهان سال ۱۳۹۰

۱.       دندانپزشکان داراي نقش حیاتی درانجام معاینات براي تشخیص زودهنگام ضایعات سرطانی دارند.دندانپزشکان باوجودتعهدات حرفه اي خودازدانش کافی براي انجام معاینات سرطان برخوردارنیستند. نیازبه برنامه هاي آموزشی دررابطه باعوامل خطروتشخیص زودهنگام سرطان دهان رادرقالب برنامه هاي بازآموزي وتأکیدبیشتردرکوریکولوم دانشجویان وجود دارد.

گروه: 

آسیب شناسی دهان فک وصورت

سال: 

۱۳۹۴

نویسنده: 

دكترسيدمحمدرضوي

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.

 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.