رفتن به محتوای اصلی
x

آیین افتتاح وبهره برداری ساختمان جدید اداری – آموزشی (شهدای دندانپزشکی) باحضورمعاون توسعه مدیریت ومنابع وزارت بهداشت

در آئینی با حضور معاون توسعه مدیریت ومنابع وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی وریاست ومعاونین ومسئولین دانشگاه ساختمان جدید اداری - آموزشی شهدای دانشکده دندانپزشکی افتتاح شد. 

ساختمان شهدای دانشکده دندانپزشکی 5180مترمربع زیربنابااعتبار103میلیاردتومان  باهمت مسئولین دانشگاه ومشارکت خیرین بنا گردیده است همچنین 20 میلیارد تومان از مصوبات سفر رئیس جمهور شهید آیت الله رئیسی درسال1400جهت تکمیل این پروژه تخصیص یافته است.

این ساختمان مشتمل بر6کلاس درس باظرفیت 80الی 120نفره ودوسالن کنفرانس و2کارگاه مجهزبه کامپیوتر20الی 30نفره وسالن مطالعه کتابخانه همچنین دفاتراداری -آموزشی وپژوهشی درنظرگرفته شده است