رفتن به محتوای اصلی
x

آیین تجلیل ازکتابداران کتابخانه دانشکده دندانپزشکی

همزمان با فرارسیدن 24آبان روزکتابداروهفته کتاب آیین تجلیل از کتابداران دانشکده دندانپزشکی با حضوردکترسیدمحمد رضوی ریاست دانشکده ومعاونین دانشکده وریاست کتابخانه خانم دکترفقیهیان درروزدوشنبه 24آبان راس ساعت 11صبح برگزارگردید. رئیس دانشکده گفتندباتوجه به اینکه اینجانب چندسالی مسئولیت کتابخانه راداشتم معتقدم کتابداران تلاشگران گمنام درعرصه کتاب وکتابخوانی هسنتدوفرصت خوبی است که ازاین گروه زحمتکش که سال های سال ،عمرشان رادرکنارکتاب هاسپری می کنند قدردانی کنیم .دراین مراسم ازهمه کتابداران تقدیروتشکرگردید.