رفتن به محتوای اصلی
x

اسامی پذیرفته شدگان رشته های تخصصی فلوشیپ دندانپزشکی

ایمپلنت ۱ـ آقای دکتر احسان قاسمی ـ  رشته تخصصی: پروتزهای دندانی
ایمپلنت ۲- آقای دکتر پیروز گیوه چیان ـ رشته تخصصی: پروتزهای دندانی
دندانپزشکی بیمارستانی ۱ـ خانم دکتر مریم ابراهیمیان - رشته تخصصی: دندانپزشکی کودکان
دندانپزشکی بیمارستانی ۲ـ خانم دکتر زهرا نصری ـ رشته تخصصی: اندودانتیکس
دندانپزشکی بیمارستانی ۳ـ آقای دکتر علی غزلگو ـ رشته تخصصی: اندودانتیکس