رفتن به محتوای اصلی
x

پیام تبریک رئیس دانشکده دندانپزشکی به منتخبین نظام پزشکی

استاد محترم جناب آقای دکترعباسعلی خادمی
وجناب آقای دکترمصطفی میرقادری
انتخاب شایسته شما که نشان دهنده اعتماد واعتقاد نمایندگان جامعه دندانپزشکی اصفهان به تعهد، کارآمدی وشایستگی وسوابق درخشان حرفه ای درنظام پزشکی است راتبریک عرض می نمایم
باعنایت به تجربیات گرانقدر، وسوابق مدیریتی ونیز پشتکاروجدیت شما امیداست درعرصه خدمت رسانی به مردم وارتقای جایگاه دندانپزشکی موفق وپیروز باشید توفیق روزافزون شماراازخداوند متعال مسئلت می نمایم
رئیس دانشکده دندانپزشکی
دکترمنصورریسمانچیان