رفتن به محتوای اصلی
x

هفته پژوهش یار اصفهان باشیم.

هفته پژوهش 13  آذر لغایت 19 آذر 1400

 

به نام خداوند جان و خرد

انسان هوشمند از هزاران سال پیش آموخته است که برای مانایی، زیستن و بهتر زیستن، راهی جز گسترش دانش و آگاهی خود از جهان و سپس تسلط بر آن ندارد. او ناگزیر بوده است که پیوسته مشاهده کند، فرضیه بسازد، بیآزماید، نتایج آن را تحلیل کند، دستاوردهای حاصل را به کار بندد و باز بر اساس مشاهدات نو فرضیه های جدیدتر بسازد و آنها را نیز بیآزماید.

در بستر این چرخه دائمی پژوهش وکاربست نتایج آن به تدریج فنون نو خلق شده و ابزار جدید راه خود را به زندگانی انسان هوشمند باز کرده است.

امروزه نیز ما همچنان برای گسترش دانش و توسعه دایره اثرگذاری خود بر جهان و نیز تسلط بر جسم و روان خود، نیاز به مشاهده، پرسشگری ، فرضیه سازی، آزمودن، تحلیل نتایج و سپس در گام های بعد ایده پردازی، ایجاد فناوری و ساخت ابزار داریم.

یکی از ریشه دارترین مسیرهای پژوهش در زندگانی بشر، پژوهش و ایجاد فناوری در حیطه سلامتی و به عبارت دیگر در علم پزشکی بوده است. اگرچه تاریخ مکتوب به چیزی در حدود شش هزار سال قبل یعنی دوران پس از اختراع خط باز می گردد اما شواهدی از سیر پیشرفت دانش پزشکی به روزگارانی بس دیرینه تر میرسد.

با این نگرش باید از خود بپرسیم که هم اینک چه وظیفه ای بر دوش ما جامعه پزشکی است؟ آیا ما باید به دانسته های پیشینیان خود بسنده کنیم و تنها علم موجود را به خوبی بیاموزیم و به کار ببندیم یا اینکه وظیفه ای بالاتر بر دوش داریم؟

بی تردید با کمی اندیشه در باب تمدن نوین ایرانی اسلامی در می یابیم که مسئولیت و تکلیف بسط دانش پزشکی، ارتقاء مهارت ها و گسترش فناوری آن بر دوش تک تک ماست. ما وظیفه داریم علم پزشکی را گامی بیشتر به پیش برانیم تا بتوانیم انسانی تندرست تر در جهانی پاک تر داشته باشیم. در این راه ناگزیر از انجام پژوهش و توسعه فناوری هستیم.

معرفی هفته ای به نام هفته پژوهش برای این نیست که ما صرفاً در طی این هفته به جشن و پایکوبی و تقدیر و سپاس و یادآوری پژوهش‌های گذشته بپردازیم. هفته پژوهش با این هدف طرح شده است تا ما دستاوردهای خود را به چالش بکشیم و گام های درست و نادرست خویش را بهتر ارزیابی کنیم و راه آینده پژوهش را برای خود روشن تر سازیم و بدین سان نقشه ای فراهم آوریم تا در سال بعد با انگیزه و شور و اشتیاق بیشتر به پژوهش های سازنده تر برای توسعه مرزهای دانش، پاسخگویی به نیازهای جامعه بشری و توسعه فناوری اهتمام ورزیم.

اینجانب هفته پژوهش را به تمامی دانشجویان و اساتید بزرگ و فرهیخته دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تبریک می گویم و آرزو می کنم بزرگداشت هفته پژوهش به مثابه جرقه ای کوچک در ذهن هر یک از ما میل و اشتیاق به مشاهده علمی، طرح پرسش و انجام پژوهش را شعله ور سازد و به روشن ساختن این مسیر در گام های بعدی بیانجامد.

 دکتر منصور سیاوش

 

❗ فراخوان ارسال عکس های پژوهشی❗📸

}{ کارگاه اخلاق درروش شناسی

»« وبينارهاي توانمندسازي پژوهشي و فناوري معاونت تحقيقات و فناوري بمناسبت هفته پژوهش

هفته پژوهش

کارگاه نکاتی دراجرای کارآزمایی بالینی

برنامه های هفته پژوهش درپژوهشکده علوم دندانپزشکی

کارگاه چگونگی مطالعه مقالات سیستماتیک ریویوومتاآنالیز

کارگاه چگونه ژورنال مناسب برای چاپ نتایج تحقیق خودراانتخاب کنیم وچگونه پوسترتاثیرگذارطراحی کنیم.

Dento Kav

گزارش عملکرد معاونت پژوهشی دانشکده دندانپزشکی

برنامه های رویداد آذرماه پژوهش 1400 دندانپزشکی

برنامه های آذرماه  پژوهش

Research Topics on Biomaterials ,3D Printing and Tissue Engineering

بیست ودومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری وفن بازاربه صورت مجازی

آموزش نحوه استفاده از نرم افزار آذرسا،معرفی سامانه نوپا،انتخاب ژورنال برای چاپ مقاله