رفتن به محتوای اصلی
x

معاون مالی اداری ودانشجویی فرهنگی

نام و نام خانوادگی:      

دکتر سعید نصوحیان                     

تلفن:

 

سمت:

معاون مالي اداري و دانشجویی فرهنگی   

متخصص پروتزهای دندانی                            

پست الکترونیک:

 

نمابر:                          

۳۶۶۸۷۰۸۰