رفتن به محتوای اصلی
x
Submitted by ناشناس (تایید نشده) on 13 July 2021
عنوان
دکتر
نام
نيلوفر
گروه
پروتزهای دندانی
سمت
متخصص پروتزهای دندانی-استاديار
تلفن
۳۷۹۲۵۵۲۶
پست الکترونیک
khodaeian@dnt.mui.ac.ir
عکس
Dr.khodaeeian
وضعیت اشتغال
درحال اشتغال