رفتن به محتوای اصلی
x

آموزش نحوه استفاده از نرم افزار آذرسا

معرفی سامانه نوپا (سامانه علم سنجی ومنبع یاب)

انتخاب ژورنال برای چاپ مقاله

 

زمان چهارشنبه 1400/9/24 ساعت 13-11

مکان:اتاق پژوهش استادان دانشکده دندانپزشکی

توسط : خانم میرزایی ، آقای جنتی کیا ، خانم حسینی