رفتن به محتوای اصلی
x
گروه: رادیولوژی دهان و دندان
ردیف تصویر عنوان تلفن سمت پست الکترونیک گروه توضیحات لینک
1 Dr.abdinian دکتر مهرداد عبدی نیان 37925508 مديرگروه-بورد تخصصی راديولوژی دهان و فک و صورت - دانشیار abdinian@dnt.mui.ac.ir رادیولوژی دهان و دندان
2 Dr.sheikhi دکتر مهناز شيخي 37925507 بورد تخصصی راديولوژی دهان و فک و صورت -استاد sheikhi@dnt.mui.ac.ir رادیولوژی دهان و دندان مشاور ریاست دانشگاه در امور بانوان
3 Dr.hekmatian دکتر احسان حکمتيان ۳۷۹۲۵۵۰۷ بورد تخصصی راديولوژی دهان و فک و صورت - دانشیار hekmatian@dnt.mui.ac.ir رادیولوژی دهان و دندان
4 Dr.mehdizadeh دکتر مژده مهدي زاده ۳۷۹۲۵۵۰۷ بورد تخصصی راديولوژی دهان ودندان-دانشيار mehdizadeh@dnt.mui.ac.ir رادیولوژی دهان و دندان رئيس كميته تحقيقات راديولوژي
5 دکتر پریسا سلطانی 37925507 بورد تخصصی راديولوژی دهان و فک و صورت-استادیار رادیولوژی دهان و دندان رابط پژوهشی