رفتن به محتوای اصلی
x
گروه: پریودنتيکس
ردیف تصویر عنوان تلفن سمت پست الکترونیک گروه توضیحات لینک
1 ِDr.birang دکتر رضا بيرنگ 37925570 متخصص پريودنتيکس -استاد birang@dnt.mui.ac.ir پریودنتيکس
2 Dr.behfarnia دکتر پريچهر بهفرنيا مدیرگروه- متخصص پريودنتيکس - دانشیار behfarnia@dnt.mui.ac.ir پریودنتيکس
3 dr.moghareabed دکتر احمد مقاره عابد ۳۷۹۲۵۵۷۰ متخصص پريودنتيکس - استاد mogharehabed@dnt.mui.ac.ir پریودنتيکس معاون آموزش تخصصی دانشکده
4 Dr.yaghini دکتر جابر يقيني مسئول بخش پریوتخصصی-متخصص پريودنتيکس - استاد J_yaghini@dnt.mui.ac.ir پریودنتيکس
5 Dr.tavakoli دکتر محمد توكلي ۳۷۹۲۵۵۷۰ متخصص پريودنتيکس - استاديار tavakoli@dnt.mui.ac.ir پریودنتيکس سرپرست تخصصی
6 Dr.naghsh دکتر نرگس نقش 37925564 معاون گروه- متخصص پریودنتیکس -دانشیار n_naghsh@dnt.mui.ac.ir پریودنتيکس
7 Dr.izadi دکتر مژگان ایزدی ۳۷۹۲۵۵۶۴ متخصص پريودنتيکس - استادیار پریودنتيکس
8 Dr.kiani دکتر سیما کیانی ۳۷۹۲۵۵۶۴ متخصص پريودنتيکس - استادیار پریودنتيکس
9 Dr.naseri دکتر روح الله ناصری ۳۷۹۲۵۵۶۴ مسئول بخش پریو عمومی متخصص پريودنتيکس - استادیار naseri@dnt.mui.ac.ir پریودنتيکس
10 Dr.rostami دکتر شیرین رستمی 37925564 متخصص پریودنتیکس - استادیار sh.rostami@dnt.mui.ac.ir پریودنتيکس