رفتن به محتوای اصلی
x
گروه: ارتودنتيکس
ردیف تصویر عنوان تلفن سمت پست الکترونیک گروه توضیحات لینک
1 Dr.noorollahian دکتر سعيد نوراللهیان 37925584 متخصص ارتودنسي - استاديار s_noorollahian@dnt.mui.ac.ir ارتودنتيکس مدیرگروه
2 Dr.sadeghian دکتر سعيد صادقيان 37925584 متخصص ارتودنسي -دانشیار sadeghian@dnt.mui.ac.ir ارتودنتيکس سرپرست تخصصی
3 Dr.raji دکتر سيد حميد راجي 37925541 متخصص ارتودنسي - استاديار raji@dnt.mui.ac.ir ارتودنتيکس
4 Dr.alavi دکتر شيوا علوي 37925541 متخصص ارتودنسي - دانشيار alavi@dnt.mui.ac.ir ارتودنتيکس
5 Dr.shirban دکتر فريناز شيربان ۳۷۹۲۵۵۸۴ متخصص ارتودنسي - استاديار f_shirban@dnt.mui.ac.ir ارتودنتيکس سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی
6 Dr.tajmir دکتر فرناز تاجمیرریاحی 37925584 متخصص ارتودنسی - استادیار f.tajmirriahi@dnt.mui.ac.ir ارتودنتيکس رابط EDO
7 Dr.kachooee دکتر مرضیه کچوئی 37925535 متخصص ارتودنسی - استادیار mkachuie@dnt.mui.ac.ir ارتودنتيکس رابط پژوهشی
8 Dr.zarei دکتر زهرا زارعی 37925584 متخصص ارتودنسي - استادیار z.zarei@dnt.mui.ac.ir ارتودنتيکس
9 Dr.shavakhi دکتر مژگان شواخی 5535 متخصص ارتودنسي - استاديار shavakhi.m@dnt.mui.ac.ir ارتودنتيکس
10 Dr.tahamtan دکتر شبنم تهمتن 37925535 متخصص ارتودنسی - استادیار shab.tahamtan@dnt.mui.ac.ir ارتودنتيکس
11 Dr.ehteshami دکتر آیلین احتشامی 37925535 متخصص ارتودنسی - استادیار ailin.ehteshami@dnt.mui.ac.ir ارتودنتيکس معاون گروه