رفتن به محتوای اصلی
x
گروه: پریودنتيکس
ردیف تصویر عنوان تلفن سمت پست الکترونیک گروه توضیحات لینک
1 Dr.shahabooee دکتر محمد شاه ابويي متخصص پريودنتيکس - دانشيار shahabooei@dnt.mui.ac.ir پریودنتيکس
2 دکتر مهدي صاحب جمع اتابكي متخصص پريودنتيکس - استاديار atabaki@dnt.mui.ac.ir پریودنتيکس