رفتن به محتوای اصلی
x
گروه: اندودونتيکس
ردیف تصویر عنوان تلفن سمت پست الکترونیک گروه توضیحات لینک
1 Dr.aminozarbian دکتر محمدقاسم امین الضربیان متخصص درمان ریشه - دانشیار اندودونتيکس
2 Dr.bahreinian دکتر حميد بحرينيان متخصص درمان ریشه - استادیار bahreinian@dnt.mui.ac.ir اندودونتيکس
3 Dr.barati دکتر مسعود براتی متخصص درمان ریشه-استادیار barati@dnt.mui.ac.ir اندودونتيکس
4 Dr.mousavi دکتر سیدبهروز موسوی متخصص درمان ریشه اندودونتيکس
5 Dr.hasheminia دکتر سید محسن هاشمی نیا ۳۷۹۲۵۵۴۶ متخصص درمان ریشه -استاد hasheminia@dnt.mui.ac.ir اندودونتيکس http://profiles.mui.ac.ir/seyed-mohsen-hasheminia