رفتن به محتوای اصلی
x
گروه: اندودونتيکس
ردیف تصویر عنوان تلفن سمت پست الکترونیک گروه توضیحات لینک
1 Dr.bahreinian دکتر حميد بحرينيان متخصص درمان ریشه - استادیار bahreinian@dnt.mui.ac.ir اندودونتيکس
2 Dr.aminozarbian دکتر محمدقاسم امین الضربیان متخصص درمان ریشه - دانشیار اندودونتيکس
3 Dr.mousavi دکتر سیدبهروز موسوی متخصص درمان ریشه اندودونتيکس
4 Dr.barati دکتر مسعود براتی متخصص درمان ریشه-استادیار barati@dnt.mui.ac.ir اندودونتيکس