رفتن به محتوای اصلی
x
گروه: بیماری های دهان ، فک وصورت
ردیف تصویر عنوان تلفن سمت پست الکترونیک گروه توضیحات لینک
1 Dr.hkhademi دکتر حيدر خادمي بورد تخصصی بيماريهاي دهان و تشخيص - دانشیار h_khademi@dnt.mui.ac.ir بیماری های دهان ، فک وصورت
2 Dr.ghalayani دکتر پريچهر غلياني بورد تخصصی بيماريهاي دهان و تشخيص -استاد ghalayani@dnt.mui.ac.ir بیماری های دهان ، فک وصورت