رفتن به محتوای اصلی
x
گروه: دندان پزشکی ترميمی
ردیف تصویر عنوان تلفن سمت پست الکترونیک گروه توضیحات لینک
1 دکترارباب زاده دکتر فرحناز ارباب زاده متخصص دندانپزشكی ترميمی و زيبايی -دانشیار arbabzadeh@dnt.mui.ac.ir دندان پزشکی ترميمی
2 dr.khosravi دکتر کاظم خسروي متخصص دندانپزشكی ترميمی و زيبايی - استاد k_khosravi@dnt.mui.ac.ir دندان پزشکی ترميمی
3 Dr.mortazavi دکتر وجيه السادات مرتضوي عضو شورای انتشارات دانشگاه علوم پزشكی v_mortazavi@dnt.mui.ac.ir دندان پزشکی ترميمی
4 Dr.mansouri دکتر طيبه منصوري متخصص دندانپزشكی ترميمی و زيبايی - استاديار دندان پزشکی ترميمی