رفتن به محتوای اصلی
x
گروه: دندان پزشکی جامعه نگر
ردیف تصویر عنوان تلفن سمت پست الکترونیک گروه توضیحات لینک
1 Dr.mojahaedi دکتر مينو مجاهدي ۳۷۹۲۵۵۹۴ متخصص پریودنتیکس - استاديار mojahedi@dnt.mui.ac.ir دندان پزشکی جامعه نگر