رفتن به محتوای اصلی
x

مدیریت دانشکده

نام و نام خانوادگی:

دکتر سیدمحمدرضوی                                        

DR Razavi

تلفن:

 

سمت:

ریاست دانشکده دندانپزشکی           

دكترای تخصصی آسيب شناسی فك و دهان و صورت 

پست الکترونیک:

 

نمابر:

۳۶۶۸۷۰۸۰

 

 

نام و نام خانوادگی:

دکترروح الله ناصری                                              

ِDr Naseri

تلفن:

 

سمت:

معاون مالي اداري

متخصص پریودنتیکس                          

پست الکترونیک:

 

نمابر:     

۳۶۶۸۷۰۸۰ 

 

نام و نام خانوادگی: 

دکتراحمد مقاره عابد                                             

تلفن:

 

سمت:

معاون آموزش تخصصی  

 متخصص پريودنتيکس                                   

پست الکترونیک:

 

نمابر:

   

نام و نام خانوادگی:    

دکتر جابریقینی                                                          

  

تلفن:

   

سمت:

معاون آموزشي

متخصص پریودنتیکس   

پست الکترونیک:

j_yaghini@dnt.mui.ac.ir

نمابر:

 

 

نام و نام خانوادگی    

 دکترنکیسا ترابی نیا                                                

 

تلفن:

 

سمت:

معاون پژوهشي

متخصص آسیب شناسی دهان ، فک وصورت       

پست الکترونیک:

  Torabinia@dnt.mui.ac.ir

نمابر: