دوشنبه, ۷ مهر, ۱۳۹۹

                                                                           

                    

پروتزهای دندانی

---------------- نیمسال اول ۹۸-۹۷ ---------------

شناسنامه درس کالبدشناسی ( آناتومی و مورفولوژی دندان )

شناسنامه درس مبانی پروتزهای کامل 

شناسنامه درس کامل ۲ عملی

شناسنامه درس پارسیل ۲ عملی 

شناسنامه درس پروتز ثابت ۲ عملی 

برنامه پروتز پیشرفته ۲ ثابت نظری 

------------ نیمسال دوم ۹۸-۹۷ ------------

شناسنامه درس پروتز ثابت ۲ عملی

شناسنامه درس پروتز پارسیل ۱ عملی

شناسنامه درس پروتز کامل ۱ عملی

شناسنامه مبانی پروتز پارسیل ( کارگاهی )

شناسنامه درس مبانی پروتز ثابت عملی

شناسنامه پروتز پیشرفته عملی

شناسنامه و برنامه جلسات درس پروتزهای دندانی پیشرفته ۱ نظری - گروه زوج

شناسنامه و برنامه جلسات درس پروتزهای دندانی پیشرفته ۱ نظری - گروه فرد

برنامه پروتز ثابت پیشرفته ۲ - گروه فرد

برنامه پروتز ثابت پیشرفته ۲ - گروه زوج

شناسنامه و برنامه جلسات درس درمان بیماران با بی دندانی کامل - گروه زوج

شناسنامه و برنامه جلسات درس درمان بیماران با بی دندانی کامل - گروه فرد

شناسنامه و برنامه جلسات درس مبانی پروتزهای پارسیل نظری

------------------ نیمسال دوم ۹۹-۹۸ ------------------

شناسنامه درس پروتزهای دندانی پیشرفته ۱ نظری به همراه برنامه جلسات درسی

شناسنامه درس درمان بیماران با بی دندانی کامل به همراه برنامه جلسات درسی 

شناسنامه درس پارسیل ۱ عملی

شناسنامه درس کامل ۱ عملی

شناسنامه درس مبانی پروتز پارسیل به همراه برنامه جلسات درسی

شناسنامه درس مبانی پروتز ثابت 

شناسنامه درس پروتز ثابت ۲ عملی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.

 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.