دوشنبه, ۷ مهر, ۱۳۹۹

                                                                           

                    

اندودونتیکس

------------------------------ نیمسال اول ۹۸-۹۷ -----------------------------

برنامه عملی پره کلینیک - مبانی ۲ 

برنامه بخش اندو - روتیشن ۲

برنامه هفتگی بخش تخصصی اندو

برنامه جلسات درسی کمپلکس پالپ و پری اپیکال گروه زوج

برنامه جلسات درسی کمپلکس پالپ و پری اپیکال گروه فرد

برنامه جلسات درسی اندو ۱ نظری گروه فرد

برنامه جلسات درسی اندو ۱ نظری گروه زوج 

برنامه جلسات درسی اندو ۲ نظری گروه فرد

برنامه جلسات درسی اندو ۲ نظری گروه زوج 

برنامه روتیشن اول

شناسنامه مبانی اندو ۲

شناسنامه کمپلکس پالپ و پری اپیکال

شناسنامه اندو ۱ عملی

شناسنامه اندو ۱ نظری گروه زوج

شناسنامه اندو ۲ نظری گروه زوج

شناسنامه اندو ۳ عملی 

--------------------- نیمسال دوم ۹۸-۹۷ ------------------------

شناسنامه درس اندو ۲ عملی

شناسنامه درس اندو ۳ عملی

شناسنامه درس مبانی اندودونتیکس ۱

برنامه روتیشن دوم گروه اندودونتیکس

برنامه روتیشن اول گروه اندودونتیکس

برنامه جلسات عملی درس مبانی اندودونتیکس ۱ ( ۶ گروه )

برنامه هفتگی بخش تخصصی اندودونتیکس

----------------- نیمسال دوم ۹۹-۹۸ ---------------------

شناسنامه درس اندودونتیکس ۲ عملی 

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.

 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.