دوشنبه, ۷ مهر, ۱۳۹۹

                                                                           

                    

دندان پزشکی کودکان

--------------------------- نیمسال اول ۹۸-۹۷  -------------------------------

شناسنامه و برنامه جلسات درسی گروه اطفال  شامل :

کودکان ۲ نظری

کودکان ۱ نظری 

روانشناسی در دندانپزشکی 

تروماتولوژی دهان و فک و صورت نظری 

کودکان ۱ عملی 

برنامه روتیشن اول 

------------------------- نیمسال دوم ۹۸-۹۷  -----------------------------

شناسنامه ها و برنامه جلسات درسی گروه دندانپزشکی کودکان

------------------- نیمسال دوم ۹۹-۹۸ -------------------

شناسنامه و برنامه جلسات درس دندانپزشکی کودکان ۱ عملی

شناسنامه و برنامه جلسات درس دندانپزشکی کودکان ۳ عملی

برنامه بخش عمومی دندانپزشکی کودکان - روتیشن اول و دوم

 

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.

 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.