دوشنبه, ۷ مهر, ۱۳۹۹

                                                                           

                    

هیات علمی

نام و نام خانوادگی تلفن سمت پست الکترونیک گروه
دکتر عطیه فیض ۳۷۹۲۵۵۴۸ متخصص دندانپزشكی ترميمی و زيبايی - دانشيار feiz@dnt.mui.ac.ir دندان پزشکی ترميمی

مدیر گروه - سرپرست بخش عمومي ترميمي

 

دکتر نگار فیضی ۳۷۹۲۵۵۴۸ متخصص دندانپزشكی ترميمی و زيبايی -استاديار negar_feizi@yahoo.com دندان پزشکی ترميمی
دکتر احسان قاسمی ۳۷۹۲۵۵۶۲ متخصص پروتزهای دندانی - استاديار e_ghasemi@dnt.mui.ac.ir پروتزهای دندانی
دکتر مائده قاسمی ۳۷۹۲۵۵۴۸ متخصص دندانپزشكی ترميمی و زيبايی- استاديار m.ghasemi@dnt.mui.ac.ir دندان پزشکی ترميمی

رابط EDO

دکتر عبدالرضا قدسی متخصص ارتودنسی - استادیار ارتودنتيکس
دکتر سيدمهدي قريشيان متخصص جراحی دهان و فك و صورت-استادیار ghoreishiani@dnt.mui.ac.ir جراحی دهان فک و صورت
دکتر ندا كارگهي ۳۷۹۲۵۵۷۹ دكترای تخصصی آسيب شناسی فك و دهان و صورت - استاديار kargahi@dnt.mui.ac.ir آسیب شناسی دهان فک وصورت

عضو مرکز تحقیقات  علوم دندانی

سرپرست بخش تخصصی آسیب شناسی دهان ، فک وصورت

دکتر فروز كشاني ۳۷۹۲۵۵۷۷ دكترای تخصصی آسيب شناسی فك و دهان و صورت - استاديار f_keshani@dnt.mui.ac.ir آسیب شناسی دهان فک وصورت

معاون گروه -  رابط پژوهشی ورابط EDO 

عضو مرکز تحقیقات  علوم دندانی

 

دکتر مينو مجاهدي ۳۷۹۲۵۵۹۴ متخصص پریودنتیکس - استاديار mojahedi@dnt.mui.ac.ir دندان پزشکی جامعه نگر
دکتر ايمان محمدي ۳۷۹۲۵۵۵۴ متخصص جراحی دهان و فك و صورت-استادیار Iman_mohamadi59@yahoo.com جراحی دهان فک و صورت

صفحه‌ها

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.

 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.