دوشنبه, ۷ مهر, ۱۳۹۹

                                                                           

                    

هیات علمی

نام و نام خانوادگی تلفن سمت پست الکترونیک گروه
دکتر فرشاد باجغلي ۳۷۹۲۵۵۶۲ متخصص پروتزهای دندانی - دانشيار bajoghli@dnt.mui.ac.ir پروتزهای دندانی

رئيس بخش پروتزثابت

دکتر مجيد ابولحسني ۳۷۹۲۵۵۲۶ معاون گروه-متخصص پروتزهای دندانی - استاديار پروتزهای دندانی

رئيس بخش پروتزمتحرك

دکتر نيلوفر خدائيان ۳۷۹۲۵۵۲۶ متخصص پروتزهای دندانی-استاديار khodaeian@dnt.mui.ac.ir پروتزهای دندانی
دکتر رضا خدادادي ۳۷۹۲۵۵۲۶ متخصص پروتزهای دندانی - استاديار khodadadi@dnt.mui.ac.ir پروتزهای دندانی
دکتر منصور دخيل عليان ۳۷۹۲۵۵۶۲ متخصص پروتزهای دندانی dakhilalian@dnt.mui.ac.ir پروتزهای دندانی
دکتر بدرالسادات دستغيب ۳۷۹۲۵۵۲۶ متخصص پروتزهای دندانی - استاديار b_dastgheib@dnt.mui.ac.ir پروتزهای دندانی
دکتر منصور ريسمانچيان رئیس دانشکده- متخصص پروتزهای دندانی -استاد rismanchian@dnt.mui.ac.ir پروتزهای دندانی

سرپرست بخش ايمپلنت - عضو هیات تحریریه مجله آموزش دندانپزشکی

دکتر فريبرز سعادت ۳۷۹۲۵۵۹۰ متخصص پروتزهای دندانی saadat@dnt.mui.ac.ir پروتزهای دندانی
دکتر پرويز صادقي ۳۷۹۲۵۵۶۲ دکترای دندان پزشکی sadeghi@dnt.mui.ac.ir پروتزهای دندانی
دکتر محمود صبوحي ۳۷۹۲۵۵۶۲ متخصص پروتزهای دندانی - دانشيار sabouhi@dnt.mui.ac.ir پروتزهای دندانی

سرپرست بخش تخصصی پروتز ثابت و اکلوژن 

 

صفحه‌ها

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.

 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.