دوشنبه, ۷ مهر, ۱۳۹۹

                                                                           

                    

هیات علمی

نام و نام خانوادگی تلفن سمت پست الکترونیک گروه
دکتر علي اخوان ۳۷۹۲۵۵۴۶ متخصص درمان ریشه - استادیار akhavan@dnt.mui.ac.ir اندودونتيکس

معاون گروه

دکتر سیدمحمد ترابی زاده ۳۷۹۲۵۵۴۷ متخصص درمان ریشه - استادیار torabizadeh@dnt.mui.ac.ir اندودونتيکس

مسئول بخش عمومی

دکتر عباسعلي خادمی ۳۷۹۲۵۵۴۶ متخصص درمان ریشه -استاد a_ khademi@dnt.mui.ac.ir اندودونتيکس

متخصص درمان ریشه و فلوشیپ از دانشگاه لوماليندا (كاليفرنيا)

رئیس پژوهشکده علوم دندانپزشکی

 

دکتر آزاده خردیار ۳۷۹۲۵۵۴۷ متخصص درمان ریشه - استادیار اندودونتيکس
دکتر حميد رضويان ۳۷۹۲۵۵۴۷ متخصص درمان ریشه - استادیار hamidrazavian@dnt.mui.ac.ir اندودونتيکس

نماینده گروه درشورای پژوهشی

دکتر مسعود ساعتچي ۳۷۹۲۵۵۴۶ متخصص درمان ریشه -استاد saatchi@dnt.mui.ac.ir اندودونتيکس
دکتر مریم شفیعی ۳۷۹۲۵۵۴۷ متخصص درمان ریشه - استادیار m.shafiee@dnt.mui.ac.ir اندودونتيکس
دکتر ندا شكرچي زاده اصفهاني ۳۷۹۲۵۵۴۷ متخصص درمان ريشه -استاديار neda_shekarchizade@dnt.mui.ac.ir اندودونتيکس
دکتر علی غزل گو ۳۷۹۲۵۵۴۷ متخصص درمان ریشه - استادیار alighazalgoo@yahoo.com اندودونتيکس
دکتر عليرضا فرهاد ۳۷۹۲۵۵۴۶ متخصص درمان ریشه - استاد farhad@dnt.mui.ac.ir اندودونتيکس

سرپرست بخش تخصصی اندو

صفحه‌ها

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.

 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.