دوشنبه, ۷ مهر, ۱۳۹۹

                                                                           

                    

هیات علمی

نام و نام خانوادگی تلفن سمت پست الکترونیک گروه
دکتر نجمه اخلاقي ۳۷۹۲۵۵۳۹ بورد تخصصی دندانپزشکی کودکان- استادیار n_akhlaghi@dnt.mui.ac.ir دندان پزشکی کودکان
دکتر نرجس امراللهی ۳۷۹۲۵۵۳۹ متخصص دندانپزشکی کودکان-استاديار n_amrollahi@dnt.mui.ac.ir دندان پزشکی کودکان
دکتر زهرا انشایی ۳۷۹۲۵۵۹۶ بوردتخصصی دندانپزشکی کودکان -استادیار Zahra.enshaei@dnt.mui.ac.ir دندان پزشکی کودکان
دکتر دانا تحريريان ۳۷۹۲۵۵۳۹ بورد تخصصی دندانپزشکی کودکان-استاديار tahririan@dnt.mui.ac.ir دندان پزشکی کودکان

رابط پژوهشی - معاون گروه

دکتر مهدي جعفر زاده بورد تخصصی دندانپزشکی کودکان-دانشیار mejsamani@yahoo.co.uk دندان پزشکی کودکان
دکتر مريم حاجي احمدي ۳۷۹۲۵۵۳۹ بورد تخصصی دندانپزشکی کودکان- استادیار maryam-hajahmadi@dnt.mui.ac.ir دندان پزشکی کودکان

مدیرگروه

دکتر عليرضا عشقي ۳۷۹۲۵۵۳۹ بورد تخصصی دندانپزشکی کودکان-دانشيار areshghi@yahoo.com دندان پزشکی کودکان
دکتر ریحانه فقیهیان ۳۷۹۲۵۵۹۶ بوردتخصصی دندانپزشکی کودکان -استادیار r.faghihian@dnt.mui.ac.ir دندان پزشکی کودکان
دکتر شيوا مرتضوي بورد تخصصی دندانپزشکی کودکان- استادیار sh_mortazavi@dnt.mui.ac.ir دندان پزشکی کودکان

سرپرست تخصصی

دکتر نصرت نوربخش ۳۷۹۲۵۵۳۹ بورد تخصصی دندانپزشکی کودکان-استاديار nourbakhsh@dnt.mui.ac.ir دندان پزشکی کودکان

پژوهش درسلولهاي بنيادي

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.

 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.