دوشنبه, ۷ مهر, ۱۳۹۹

                                                                           

                    

اسلاید شو آموزشی

نویسنده:
دكترپرويزديهيمي
گروه:
آسیب شناسی دهان فک وصورت
سال:
۱۳۸۹
توضیحات:

۱.        آگاهی از خصوصیات مهم کلینیکی، رادیوگرافیک و هیستولوژیک کیست های ادنتوژنیک و تشخیص افتراقی آنها با یکدیگر و با ضایعات پاتولوژیک دیگر دهان و نیز طرح درمان پیش آگهی آنها حائز اهمیت فراوان بوده و برای دندانپزشکان الزامی است

نویسنده:
دكترپرويزديهيمي
گروه:
آسیب شناسی دهان فک وصورت
سال:
۱۳۹۳
توضیحات:

۱.        بیماریهای پری اپیکال دندانی، نتیجه نهایی پولپیتهای درمان نشده یا نقصان درمانهای ریشه هستندکه به طورکلی همه آنها را ضایعات پری اپیکال می نامند.پولپیتهای دندانی نیز نتیجه نهای پوسیدگیهای دندانی پیشرفته یا تروماهای شدید دندانی که پالپ را درگیر نموده اند، می باشند. گسترش عفونتهای دندانی به بافتهای مجاور دهان و حتی از طریق خون ولنف به ساختمانهای دورتر میتواند باخطرات جدیترهمراه شود.  بنابراین شناسایی،تشخیص و درمان زودهنگام وصحیح ضایعات پری اپیکال جهت اجتناب از خطرات بالقوه آنها الزامی است.

نویسنده:
دكترسيدمحمدرضوي -دكترسعيده خالصي
گروه:
آسیب شناسی دهان فک وصورت
سال:
۱۳۹۲
توضیحات:

۱.       کارسینوم سلول سنگفرشی دهان، دهمین سرطان شایع در جهان است. یکی از وظایف مهم و اساسی دندانپزشکان عمومی، تشخیص به موقع و ارجاع بیماران دارای ضایعات دهانی مشکوک به بدخیمی می باشد.  شناسایی این ضایعات و روند ارجاع آنها از اهمیت خاصی برخوردار است.

نویسنده:
دكترسيدمحمدرضوي
گروه:
آسیب شناسی دهان فک وصورت
سال:
۱۳۹۴
توضیحات:

۱.       دندانپزشکان داراي نقش حیاتی درانجام معاینات براي تشخیص زودهنگام ضایعات سرطانی دارند.دندانپزشکان باوجودتعهدات حرفه اي خودازدانش کافی براي انجام معاینات سرطان برخوردارنیستند. نیازبه برنامه هاي آموزشی دررابطه باعوامل خطروتشخیص زودهنگام سرطان دهان رادرقالب برنامه هاي بازآموزي وتأکیدبیشتردرکوریکولوم دانشجویان وجود دارد.

نویسنده:
دكترمريم حاج نوروزعلي تهراني
گروه:
دندان پزشکی کودکان
سال:
۹۱
توضیحات:
نویسنده:
دكترمريم حاج نوروزعلي تهراني
گروه:
دندان پزشکی کودکان
سال:
۹۲
توضیحات:
نویسنده:
دكترمريم حاج نوروزعلي تهراني
گروه:
دندان پزشکی کودکان
سال:
۹۳
توضیحات:
نویسنده:
دکتر اسلامی پور(eslami poor)
گروه:
دندان پزشکی جامعه نگر
سال:
نویسنده:
دکتر اسلامی پور(eslami poor)
گروه:
سال:

صفحه‌ها

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.

 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.