رفتن به محتوای اصلی
x
Submitted by ناشناس (تایید نشده) on 13 July 2021
عنوان
دکتر
نام
ندا
گروه
اندودونتيکس
سمت
متخصص درمان ريشه -استاديار
تلفن
۳۷۹۲۵۵۴۷
پست الکترونیک
neda_shekarchizade@dnt.mui.ac.ir
عکس
ِدکترشکرچی زاده
وضعیت اشتغال
درحال اشتغال