رفتن به محتوای اصلی
x
Submitted by ناشناس (تایید نشده) on 13 July 2021
عنوان
دکتر
نام
مجيد
گروه
پروتزهای دندانی
سمت
معاون گروه-متخصص پروتزهای دندانی - استاديار
تلفن
۳۷۹۲۵۵۲۶
وضعیت اشتغال
درحال اشتغال
توضیحات
مدیرگروه-رئيس بخش پروتزمتحرك