رفتن به محتوای اصلی
x
Submitted by ناشناس (تایید نشده) on 13 July 2021
عنوان
دکتر
نام
مهدي
گروه
پریودنتيکس
سمت
متخصص پريودنتيکس - استاديار
پست الکترونیک
atabaki@dnt.mui.ac.ir
وضعیت اشتغال
فرهیختگان و چهره های ماندگار