رفتن به محتوای اصلی
x

افتتاحیه آذرماه پژوهش به مناسبت هفته پژوهش دردانشکده دندانپزشکی

باتوجه به فرارسیدن ماه آذروهفته پژوهش مراسم باشکوهی باحضورریاست دانشکده دندانپزشکی به همراه مسئولین وجمعی ازاساتیدودستیاران ودانشجویان درروزدوشنبه اول آذربرگزارگردید. دراین جشن رویدادپژوهش باسخنرانی دکترسیدمحمد رضوی- دکترنکیسا ترابی نیا- دکترعلامرضا جهانشاهی -دکترعباسعلی خادمی - دکترامیدصوابی- دکترریحانه فقهییان-دکترعادل تابش-دکترروح اله ناصری در ورودی درب برگزارودانشجویان طی تریبون آزاد به ارائه ی نقطه نظرات خوددرحیطه پژوهش پرداختند.