رفتن به محتوای اصلی
x

معاون مالی اداری

نام و نام خانوادگی:      

دکتر روح الله ناصری                    

Dr Naseri

تلفن:

 

سمت:

معاون مالي اداري  

متخصص پریودنتیکس                          

پست الکترونیک:

 

نمابر:                          

۳۶۶۸۷۰۸۰