رفتن به محتوای اصلی
x

پیام ریاست

پيام رئيس دانشكده

ورود شما را از طرف خود و همکارانم به سايت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکي اصفهان خوشامد مي‌گويم. اين واحد آموزشی که حدود چهار دهه از شروع فعاليت آن مي گذرد با تلاش همکاران سخت کوش در رديف بهترين مراکز علمی دندانپزشکی کشور و در حد مراکز علمی خوب جهان قرار گرفته و داراي یازده گروه آموزشی است و در یازده گروه تخصصی مشغول تربيت متخصص دندانپزشکی مي باشد و مرکز درماني دندانپزشکی بيماريهاي خاص و ايمپلنت دندانی، مرکز تحقيقات علوم دندانپزشکی دکتر ترابي نژاد و لانه حيوانات (در نزديکي دانشکده) و سه کلينيک تخصصی وابسته در سطح شهر اصفهان موجب غناي بار علمی و ارتقاء سطح سلامت جامعه شده است.همچنین دانشکده درحال حاضر رشته phd سلامت دهان ودندانپزشکی اجتماعی وphd تحقیقاتی رشته اندو رانیز برگزار می کند.

در اين دانشکده ۱۰۰ نفر عضو هيأت علمی و ۸۰۰ نفر دانشجوي دندانپزشکی حرفه اي و بیش از ۱۰۰ نفر دستيار تخصصی مشغول فعاليت هستند. این دانشکده درحال حاضر دومجله فارسی وانگلیسی دارد.اين واحد علمی بر اساس سياست اساسي جمهوري اسلامي ايران آماده برقراري ارتباط علمی با پژوهشگران، مؤسسات و دانشگاههاي داخل و خارج کشور جهت ارتقاء دانش دندانپزشکی مي باشد. پيشنهادهاي ارزشمند شما يقيناً ما را در پيشبرد اهداف علمی و پژوهشي موفقتر خواهد کرد.

منتظر پذيرايي از شما از طريق آدرس پست الکترونيکي در سايت دانشکده مي باشيم.

dentistry@mui.ac.ir

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

We welcome you to the website of dental school of Isfahan University of Medical

Sciences.‎ Our college was established in 1974 and it is one of best Iranian dental schools.‎ The sections offer both patient care services and academic programs, allowing dentists to train as specialists.‎ This college provides 11 postgraduate programs as well as one Ph.D.‎ degree program of Oral Health.‎ The School of Dentistry has created several Research Centers and Institutes, including Implant research center, Dental materials research center, Torabinejad research center, and animal den.‎ The practitioners provide general and specialty dental and maxillofacial treatment in the faculty,  Afzal clinic, Ghaedi clinic, and graduate students clinic.‎ There are100 professors,800 undergraduate students, 127 graduate students, and 59 dental prosthesis students working and studying in this school.‎ The dental school publishes two journals in Persian and English which are indexed in 16 global data banks.‎ This college is ready to cooperate with investigators, institutes, and universities of all over the world based on the policies of Islamic Republic of Iran.‎ Your valuable suggestions would help us in promotion of our scientific goals