رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه معارفه دانشجویان جدیدالورود1400

به مناسبت آشنایی دانشجویان دندانپزشکی ورودی 1400 باشرایط وبرنامه های دانشکده ، جلسه مجازی درفضای اسکای روم برگزارگردید . دراین جلسه ریاست دانشکده ، معاونت آموزشی- فرهنگی ،ورئیس مرکزمشاوره دانشگاه ضمن خوش آمدگویی وتبریک به دانشجویان جدیدالوروداهداف، برنامه ها وراههای ارتباطی ونحوه استفاده ازامکانات دانشکده راتشریح کردند.درضمن هرکدام ازمعاونت هابه پرسش های دانشجویان پاسخ دادند.