رفتن به محتوای اصلی
x

دیدار رئیس کل سازمان نظام پزشکی با معاون وزارت بهداشت

دکتر کمال حیدری معاون وزارت بهداشت، پنجشنبه 27آبانماه با رییس کل سازمان نظام پزشکی در محل این سازمان دیدار کردند و در خصوص اهم مسائل مربوط به جامعه پزشکی به بحث و تبادل نظر پرداختند در این دیداردکترخادمی عضوشورای عالی سازمان نظام پزشکی ضمن تبریک به آقای دکترحیدری بخاطرسمت جدید از تلاش و زحمات تمامی دست اندرکاران وزارت بهداشت در ارائه خدمات به مردم و جامعه پزشکی تشکرنموده و اظهار داشتند :دکترحیدری سالهای زیادی دراصفهان معاون بهداشتی رابرعهده داشته ، همچنین بنیان گذارخیرین سلامت بودند وامیدواریم درآینده زمینه سازهمکاری بین نظام پزشکی ووزرات بهداشت باشند گفتنی است دیداردومدیرموفق درتهران که حق استادی وشاگردی هم دارند وجزء اساتید دانشکده دندانپزشکی هم هستندراتبریک عرض نموده وبرای هردوآنها موفقیت وسربلندی آرزمندیم