رفتن به محتوای اصلی
x

رونمایی ازآخرین دستاوردهای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی دربیست دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار استان اصفهان

همزمان با هفته پژوهش بیست دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار استان اصفهان در24و25آذرماه 1400آغاز به کار کرد در نمایشگاه امسال آخرین دستاوردهای پژوهشی و فناورانه دانشکده ، مراکز تحقیقاتی دندانپزشکی رونمایی و عرضه شده است