رفتن به محتوای اصلی
x

معرفی رشته و وظایف گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت

 

منظور از پاتولوژی یا آسیب شناسی دهان، فک و صورت، رشته تخصصی دندانپزشکی است که با بهره مندی از علوم مختلف رشته های پزشکی و تلفیق آن با مباحث تخصصی دندانپزشکی، به مطالعه، بررسی و شناخت ماهیت بیماریهای دهان، فک و صورت اعم از ضایعات ادنتوژنیک، استخوانی، رشدی-نموی، پوستی مخاطی، غدد بزاقی و ... می پردازد.

آسیب شناسی دهان، فک و صورتیکی از دوره‌های تخصصی دندانپزشکی است که دستیاران تخصصی این رشته در طول سه سال تحصیل با انواع ضایعات خوش خیم و بدخیم دهان، فک و صورت، تظاهرات دهانی بیماریهای سیستمیک آشنا شده و چگونگی تشخیص و گزارش تغییرات میکروسکوپی ایجاد شده در بافت‌ را می آموزند. توانایی متخصصان این رشته دندانپزشکی بررسی نمونه های برداشته شده از ضایعات دهان، فک و صورت از لحاظ تشخیص انواع ضایعات خوش خیم و بدخیم است.

این بخش، نمونه های بافتی بیوپسی شده مربوط به بیماران را که توسط بخشهای مختلف دندانپزشکی (داخل یا خارج از دانشکده ) به این مرکز ارجاع داده می شوند را دریافت می کند. نمونه های بافتی پس از طی مراحل آماده سازی در آزمایشگاه مستقر در این بخش که مجهز به انواع دستگاهها و امکانات جدید آزمایشگاهی جهت پروسسینگ و رنگ آمیزی بافتی است، توسط دستیاران این رشته و اساتید بخش مورد بررسی و تشخیص میکروسکوپی قرار می گیرند. بیماران می توانند حداکثر پس از ده روز از زمان تحویل نمونه، تشخیص نهایی نمونه بررسی شده را از بخش تحویل بگیرند.

دستیاران تخصصی در این گروه در طول تحصیلات تخصصی خود،مراحل آماده سازی نمونه های بافتی و تهیه اسلایدهای هیستوپاتولوژی، انواع رنگ آمیزی های تخصصی بافتی از جمله ایمنوهیستوشیمی ، تغییرات بالینی و رادیوگرافی ضایعات دهان، فک و صورت ، تغییرات هیستوپاتولوژی وتشخیص ضایعاترا می آموزند.

گروه آسیب شناسی دهان، فک و صورت علاوه بر آموزش به دستیاران تخصصی در تدریس واحدهای دندانپزشکی تشخیصی، کمپلکس پالپ و پری اپیکال، بیماریهای سیستمیک، کنترل عفونت، پوسیدگی شناسی و آسیب شناسی دهان عملی به دانشجویان دکترای حرفه ای دندانپزشکی نیز نقش دارند. این گروه علاوه بر انجام طرح های تحقیقاتی درون گروهی با سایر گروههای دانشکده و نیز با گروه آسیب شناسی دانشکده پزشکی و بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در جهت انجام طرح های گسترده تحقیقاتی همکاری دارد.