رفتن به محتوای اصلی
x

معرفی کلینیک های تخصصی وابسته به دانشکده دندانپزشکی

سه کلینیک تخصصی وابسته درسطح شهراصفهان موجب غنای بارعلمی وارتقاء سطح سلامت جامعه شده است وافتخارداردکه به ارائه تمامی خدمات دندانپزشکی تخصصی توسط استادان ، متخصصین ودستیاران تخصصی دندانپزشکی بپردازد.نشانی این مراکزعبارتند از:

 

1-کلینیک تخصصی افضل: اصفهان- میدان احمدآباد- ابتدای سروش – کلینیک تخصصی افضل – تلفن: 32284081تنهاکلینیک فعال درروزپنج شنبه

2-کلینیک تخصصی قائدی: دروازه دولت – روبروی مسجدباب الرحمه – کوی جهان نما- تلفن 32221773

3-کلینیک ویژه:جنب دانشکده دندانپزشکی- ساختمان پروفسورترابی نژاد- تلفن 37925574-37925552

The website encountered an unexpected error. Please try again later.