رفتن به محتوای اصلی
x

ویزیت رایگان دندانپزشکی مردم محروم نایین

به منظور خدمت رسانی به مردم محروم نایین گروه جهادی دانشجویی فاطمه الزهرادانشکده دندانپزشکی درروزهای پنج شنبه وجمعه 4و5آذرماه به سالن ورزشی ناحیه مقاومت بسیج واقع دربلواربعثت شهرنایین اعزام گردیدند .دراین مدت دوروزافرادبی بضاعت این شهررایگان موردمعاینه ودرمان قرارگرفتند.