رفتن به محتوای اصلی
x

پذیرش بیمار با رعایت پروتکل های بهداشتی در دانشکده دندانپزشکی اصفهان

همزمان با آغاز ترم اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-1401و با توجه به نیازهای آموزشی و اجرای پروتکل های بهداشتی برنامه پذیرش بیماران دانشکده آغازگردیدامسال نوبت دهی به صورت اینترنتی وتلفن گویاانجام می گرددکه باآمادگی قبلی بصورت هماهنگ و متمرکز در کلیه بخش های آموزشی دانشکده اجرا می شود. دانشکده دندانپزشکی بایاری خداوندمتعال وبهره گیری ازکلیه امکانات آموزشی ودرمانی تاآخرسال آماده ارائه خدمات مناسب به مراجعه کنندگان عزیزمی باشد سامانه نوبت دهی وتلفن گویا آماده ارائه خدمات مناسب به مراجعه کنندگان عزیزمی باشد. برای گرفتن نوبت معاینه،به سایت زیر مراجعه فرمایید ونوبت بگیرید . تاریخ وساعت نوبت خودرابه خاطربسپارید. یک ربع زودتر از ساعت تعیین شده در نوبت به دانشکده مراجعه فرمایید. کد ملی ،شماره موبایل وکدپیگیری خود را به همراه داشته باشید، در غیر اینصورت از پاسخگوئی به شما معذوریم. هر روز ، از ساعت۱۱ صبح یه غیرازروزهای چهارشنبه وپنجشنبه امکان گرفتن نوبت، برای دوروز بعد در سایت نوبت دهی فعال می شود. تلفن گویای نوبت دهی ۳۳۰۳۳۹۵۰ nobat.mui,ac.ir