رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری کارگاه‌ حضوری گفتگوی انتخاباتی دردانشکده دندانپزشکی

این کارگاه با موضوع مشارکت بالاوآگاهانه  در انتخابات و فعالیت سیاسی اجتماعی درروزدوشنبه 4اسفندازساعت 7/5درسالن کنفرانس برگزارشد این کارگاه باهدف ارتقای سطح آگاهی ومشارکت بالا در انتخابات ۸تیرماه ریاست جمهوری، باحضورریاست ومعاونین دانشکده،اعضای هیات علمی ،حجه الاسلام دکترعلیرضا امینی  وکارکنان دانشکده برگزارگردید. این کارگاه به همت معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده دندانپزشکی و بسیج اساتید دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزارگردید . سخنران این کارگاه حاج آقامومنی راد بودند و مطالب و نکات ارزشمندی را دراین نشست صمیمی ارائه نمودند