previous pauseresume next
دوشنبه, ۳۱ شهريور, ۱۳۹۹

                                                                           

                    

برگزاری شورای فرهنگی در دانشکده دندانپزشکی

شورای فرهنگی در دانشکده دندانپزشکی به همت معاونت فرهنگی-دانشجویی تشکیل و اولین جلسه آن هفته گذشته با حضور ریاست دانشکده آقای دکتر ریسمانچیان، آقای دکتر نصوحیان، خانم دکتر سیدمعلمی و تعدادی از اعضای هیئت علمی برگزار گردید.

برگزاری نمایشگاه کتب وجین شده

نمایشگاه کتب وجین شده واحد کتابخانه از تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ در دانشکده دندانپزشکی به مدت یک هفته از ساعت ۸/۳۰ دقیقه صبح لغایت ۱۳ برگزار گردید و با استقبال دانشجویان؛ اعضاء محترم هیات علمی و کارمندان قرار گرفت. شایان ذکر است که این نمایشگاه تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ادامه خواهد داشت

دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی پذیرای ۳۸۰۸تعداددرمان بیمارمراجعه کننده بعدازبازگشایی کرونا بود

ریاست محترم دانشکده دندانپزشکی بااشاره به بازگشایی دوباره بخش های دانشکده اظهارداشتند باتوجه به مفاددستورالعمل ابلاغی بهداشت جهت بازگشایی دانشکده وبا توجه به نیازهای آموزشی برنامه پذیرش بیماران دانشکده آغازگردید.که باراهنمایی هاوتوصیه های لازم طی شیوه نامه بهداشتی حفاظتی ارجاع بیماران متناسب بانوع نیازدرمانی انجام و به بخشهای دانشکده معرفی گردیده اند

موفقیت۴نفرازاعضای محترم هیئت علمی دانشکده دردانشکده های دندانپزشکی کشوربراساس سامانه علم سنجی

موفقیت اعضای محترم هیئت علمی دانشکده درقرارگیری دربین۵نفراعضای هیات علمی رشته های تخصصی دندانپزشکی سراسرکشوربراساس اعلام سامانه علم سنجی وزرات بهداشت را به افرادبرگزیده ومجموعه دانشکده دندانپزشکی اصفهان تبریک وتهنیت عرض می نماییم.
۱-جناب آقای دکترامیدصوابی نفراول رشته پروتزهای دندانی درسراسرکشور
۲- جناب اقای دکترسیدمحمدرضوی نفردوم رشته آسیب شناسی دهان
۳- سرکارخانم دکترمریم خروشی نفرسوم رشته ترمیمی
۴- سرکارخانم دکترزهراسیدمعلمی نفرپنجم رشته سلامت دهان وجامعه نگر

ارتقاء قابل توجه شاخص H-Indexمجله بین المللی DRj دانشکده دندانپزشکی اصفهان

ارتقاء قابل توجه شاخص H-Indexمجله بین المللی DRj دانشکده دندانپزشکی اصفهان براساس اعلام سایت Scopusازعدد۱۱به ۱۴که حاصل تلاش صادقانه ومستمرهیئت رئیسه دانشکده ، سردبیر، هیئت تحریریه وکارکنان مجله DRjمی باشدرابه خانواده بزرگ دانشگاه علوم پزشکی ودانشکده دندانپزشکی اصفهان بویژه معاونت محترم پژوهشی دانشگاه تبریک عرض نموده وموفقیت این عزیزان دراستمرارارتقاء جایگاه مجله راخواستاریم .

برگزاری سمیناریکروزه(Diqital Implont placement DioNavi)

(Diqital Implont placement DioNavi) سمیناریکروزه درروزسه شنبه ۳۱تیرماه باحضورمتخصصان ودندانپزشکان درسالن آمفی تئاتردانشکده دندانپزشکی برگزارگردیداین سمینارتاساعت ۱۴/۳۰ادامه داشت دراین برنامه سخنرانی، وهندزان وپخش زنده ارائه گردید. وازشرکت دایوپارس نیزکه دراین برنامه زحمت کشیدند تقدیر وتشکرگردید.

برگزاری دفاع وفارغ تحصیلی اولین پزشک پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اولین پروژه پایانی پزشک پژوهشگرتوسط آقای دکترصابرخزاعی تحت عنوان:بررسی ومقایسه اثر القای لخته خونی وکاشت بافت چربی گونه بربازسازی بافت پالپ دندان دردندان های دائمی نابالغ : یک مطالعه حیوانی باحضورسرکارخانم دکترشهنازرضوی نماینده مدیریت تحصیلات تکمیلی ودکترعباسعلی خادمی استاد راهنمای دوره پزشک پژوهشگر و رییس پژوهشکده علوم دندانپزشکی ترابی نژاد ودکترمقاره عابدمعاون محترم آموزش تخصصی وبامشارکت اعضاء محترم هیات علمی ودستیاران گروه اندوبرگزارگردید در این جلسه که به صورت زنده باارتباط مستقیم باپروفسورمحمود ترابی نژاداستاداندودانتیکس دانشگاه لومالیندا ودکترمسعودپریرخ استادممتازگروه اندودانتیکس دانشگاه علوم پزشکی کرمان درروزیکشنبه ۲۹تیرماه درسالن آمفی تئاتربرگزار شد، توضیحات لازم درخصوص نحوه اجرای این پروژه که بصورت Animal Studyانجام شده بودونتایج حاصل ارائه گردید درپایان هیئت داوران باتفاق آراوبانمره۲۰پروژه راموردتصویب وتائید نهایی قراردادند.

ارائه گزارش رئیس دانشکده دندانپزشکی اصفهان از فعالیت های این دانشکده در زمینه مدیریت همه گیری کووید ۱۹

دکترمنصورریسمانچیان رئیس دانشکده دندانپزشکی گزارش فعالیت های این دانشکده در زمینه مدیریت همه گیری کووید ۱۹ را ارائه کرد.
متن گزارش به شرح زیر است:
۱-تشکیل کمیته هماهنگی کووید ۱۹
۲-برگزاری حداقل ۵ جلسه آموزشی برای دانشجویان و رزیدنتها و پرستاران بخشهای مختلف دانشکده به صورت تئوری و عملی.
۳-علامت گذاری صندلی های سالن انتظار به منظور ایجاد فاصله گذاری اجتماعی.

برگزاری چهارمین جلسه دستورالعمل چگونگی بازگشایی دانشکده دندانپزشکی به منظورآموزش عملی پرستاران

باتوجه به مفاددستورالعمل ابلاغی بهداشت جهت بازگشایی وبه منظور آموزش عملی پرستاران جهت پیشگیری ویروس کرونادرروزسه شنبه ۲۰خردادماه راس ساعت ۹درسالن آمفی تئاتر برگزارگردید

برگزاری سومین جلسه دستورالعمل چگونگی بازگشایی دانشکده به منظورآموزش رزیدنت های گروه های مختلف

باتوجه به مفاددستورالعمل ابلاغی بهداشت جهت بازگشایی وبه منظور آموزش رزیدنتهای گروه باحضورریاست ومعاون محترم مالی واداری ودانشجویی دانشکده درروزشنبه ۱۷خردادماه راس ساعت ۱۰درسالن آمفی تئاتر دانشکده برگزارگردید

صفحه‌ها

اشتراک در دانشکده دندانپزشکی RSS

کاربران آنلاین

هم‌اکنون ۰ کاربر آنلاین هستند.

 

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.