رفتن به محتوای اصلی
x
Submitted by ناشناس (تایید نشده) on 13 July 2021
عنوان
دکتر
نام
سعيده
گروه
آسیب شناسی دهان فک وصورت
سمت
دكترای تخصصی آسيب شناسی فك ودهان و صورت -استاديار
تلفن
۳۷۹۲۵۵۷۷
پست الکترونیک
s_khalesi@dnt.mui.ac.ir
عکس
Dr.khalesi
وضعیت اشتغال
درحال اشتغال
توضیحات
عضومرکز تحقیقات مواددندانی