رفتن به محتوای اصلی
x
Submitted by ناشناس (تایید نشده) on 13 July 2021
عنوان
دکتر
نام
ايمانه
گروه
دندان پزشکی جامعه نگر
سمت
phd سلامت دهان ودندانپزشكي جامعه نگر-استادیار
تلفن
37925594
پست الکترونیک
asgari_i@dnt.mui.ac.ir
عکس
Dr.asgari
وضعیت اشتغال
درحال اشتغال
توضیحات
معاون گروه